Home

Product

contact us

การเลือกเพาเวอร์ปลั๊ก

1. เลือกว่าต้องการใช้ไฟ1เฟสหรือ3เฟส โดย1เฟส(220V)ใช้ปลั๊กสีน้ำเงินและ3เฟส(380V)ใช้ปลั๊กสีแดง ส่วนปลั๊กสีเหลืองใช้กับไฟ110V (ใช้น้อย)

2. เพาว์เวอร์ปลั๊กทุกตัวจะมีขากราวด์(E)เสมอ ดังนั้นเลือกว่าต้องการใช้ขากราวด์(E)อย่างเดียว หรือขากราวด์(E)+นิวตรอน(N)ด้วย 
- ถ้าเป็นไฟ1เฟสจะต้องมีขาไฟ1ขาและ ขานิวตรอน1ขาเสมอ ดังนั้นไฟเฟสเดียวจึงเป็น 2P +E
-ถ้าเป็นไฟสามเฟสจะต้องมีขาไฟ3ขา ส่วนขานิวตรอนแล้วแต่ความต้องการ เพราะไฟสามเฟสไม่ต้องมีนิวตรอนก็ใช้งานได้แล้ว ดังนั้นไฟสามเฟสที่ไม่ต้องการนิวตรอนจึงเป็น 3P+E แต่หากต้องการนิวตรอนด้วยก็จะเป็น 3P+E+N

3. เลือกลักษณะการติดตั้ง เช่น
- ต่อระหว่างทาง คือไม่มีการยึดกับตู้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย แบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลตัวผู้หรือตัวเมียจะอยู่ฝั่งไหน
- ต่อแบบมีการยึดกับตู้ ก็ต้องเลือกว่าจะให้ตัวที่ยึดกับตู้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย โดยดูจากทิศทางการเดินของไฟ ถ้าเป็นด้านรับไฟก็ต้องเป็นตัวผู้ 
อีกฝั่งเป็นด้านจ่ายไฟก็ต้องเป็นตัวเมีย สังเกตถ้าเป็น"ตัวเมียจะมีฝาปิดเสมอ"

4. เลือกว่าติดตู้จะเป็นแบบติดแค่ยึดน็อต(แบบติดลอย) หรือเจาะตู้ด้วยเพื่อให้ด้านท้ายเข้าไปอยู่ในตู้(แบบฝัง)
-เลือกระดับกันน้ำ หากไม่โดนน้ำมากก็เป็น IP44 แต่หากมีน้ำฉีดรุนแรงก็ต้องเป็นIP67เลือกระดับกระแสไฟ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้ 16A, 32A, 63A และ125A

 

 
 
 
 
 
 
   
   


  


 

 

 

ที่อยู่รับ-ส่ง สินค้า: บริษัท อีโวฮินพัล อิเล็คทริค จำกัด
12/276 หมู่16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 062-1859590
Email : sales.evohinpal@gmail.com
Tax ID 0405562000268
Line ID: sales.evoh

copyright©2018 Evohinpal electric co.,Ltd.All Right Reserved.